Harpert Michielsen    <<

Samuel Sarphati, een ongekende volksheld.

Een theatrale vertelling over de man die Amsterdam letterlijk uit de stront trok.

Amsterdam. Negentiende eeuw.

Een groot deel van de bevolking sterft aan cholera; de kolere.

Grachten zijn open riolen en een derde van de bevolking leeft onder de armoede grens.
Een failliete stad met een roemrijk verleden en een hopeloze toekomst.
Acteur Harpert Michielsen, die ook geschiedenis heeft gestudeerd, wil zijn fascinatie voor

Samuel Sarphati graag delen met het publiek.
Want wie weet nog wat we aan hem te danken hebben?

Regie: Tonje Langeveld

Zaterdag BLOK D. Bestel tickets >>
Zaterdag BLOK E. Bestel tickets >>