Het Gurdjieff Kwartet    <<


De Ladder
Het Gurdjieff kwartet speelt de muziek die George Ivanovitsj Gurdjieff (1866-1949) samen met de Russische componist Thomas de Hartmann (1885-1956) noteerde tussen 1922 en 1949. Gurdjieff liet zich inspireren door de muziek die hij tegenkwam tijdens zijn lange reizen door Azie, Afrika en het Midden Oosten. Hij hoorde de muziek in kloosters, kerken en op straat. Gurdjieff kwam in aanraking met oeroude melodieën die toegepast werden bij rituelen, meditaties en heilige dansen. Hij verwondert zich over de effecten hiervan, zowel op hemzelf, als op anderen. De stukken zijn aanvankelijk genoteerd voor piano en later bewerkt voor orkest. Het ook de muziek die de movements begeleidde. Deze movements, spiritueel georiënteerde, complexe strak ritmische dansbewegingen was een van de manieren die Gurdjieff gebruikte om mensen bewust te maken over wie we zijn. Want alles wat Gurdjieff deed stond in het teken van het vergoten van het bewustzijn, ofwel ontwaken. Zijn idee was dat mensen slapen. het lichaam is weliswaar wakker, maar de geest, datgene wat de mens in essentie ís, slaapt.

Hij had zich na jarenlange omzwervingen door Azië, Afrika en het Midden Oosten gevestigd in Parijs. Tijdens zijn reizen was hij onder meer tapijthandelaar, reparateur van alles wat stuk was, treinmachinist en verkoper van geverfde vogels. In een kasteel nabij Parijs zet hij Het Instituut voor de Harmonische Ontwikkeling van de Mens op. Hij ontvangt daar mensen die die geïnspireerd zijn door zijn verhalen en oefeningen. Hij verzorgde met een groep optredens van movements waarbij een orkest voor de muziek zorgde. Tot in New Yorkse Carnegie Hall waren er uitvoeringen. Gurdjieff schreef drie boeken en was net als zijn vader een begenadigd verhalenverteller. Als hij de tijd vond deed hij niets liever dan improviseren om zijn Harmonium. De muziek is buitengewoon krachtig. Het raakt een tijdloze toon. Er zijn nog altijd veel musici die het werk wereldwijd uitvoeren.

Rani Kumar heeft arrangementen gemaakt voor het Gurdjieff kwartet. Met viool, altviool, cello en gitaar, mandoline en hamonium worden verschillende dansen, hymnes en walsen uitgevoerd.
Bezetting : Rani Kumar – Altviool
Merel Jonker – Viool
Maaike Peters – Cello,
Ibo bakker – Viool, gitaar, mandoline, harmonium

Vrijdag BLOK A. Bestel tickets >>
Vrijdag BLOK B. Bestel tickets >>
Zaterdag BLOK A. Bestel tickets >>
Zaterdag Blok B. Bestel tickets >>